130/1973

Given i Helsingfors den 16 februari 1973.

Förordning angående ändring av förordningen om befrielse från fullgörande av värnplikt i vissa fall.

På föredragning av försvarsministern ändras 2 § 1 mom. 4 punkten förordningen den 22 november 1968 om befrielse från fullgörande av värnplikt i vissa fall (635/68) som följer:

2 §

I krigstid inkallas tills vidare icke i tjänst:


4) högsta domstolens och högsta förvaltningsdomstolens president samt justitieråden och förvaltningsråden, hovrättspresidenter och hovrättsråden, vattenöverdomstolens vattenöverdomare och ledamöter, omsättningsskatterättens skatteöverdomare, skattedomare och assessorer, häradshövdingar, borgmästare och ordningsrätternas ordförande, vattenrättsdomare, fängelsedomstolens ordförande och ledamöter;


Helsingfors den 16 februari 1973.

Republikens
President URHO KEKKONEN

Försvarsminister
Kristian Gestrin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.