41/1973

Given i Helsingfors den 25 januari 1973.

Lag om ändring av 48 § folkpensionslagen.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras 48 § 1 mom. folkpensionslagen den 8 juni 1956 (347/56) som följer:

48 §.

Pensionsanstaltens angelägenheter handhas av styrelsen, såvida de icke i denna lag ombetrotts förstärkta styrelsen eller fullmäktige.

Styrelsen består av ordförande och fem ledamöter, vilka på framställning av fullmäktige utnämnas av republikens president.


Helsingfors den 25 januari 1973.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Pentti Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.