34/1973

Given i Helsingfors den 19 januari 1973.

Lag angående ändring av lagen om ministeriernas i statsrådet antal och allmänna verksamhetsområden

I enlighet med Riksdagens beslut ändras i lagen den 30 mars 1922 om ministeriernas i statsrådet antal och allmänna verksamhetsområde (78/22) 3 § 1 mom. 1 punkten, sådan den lyder i lagen den 9 januari 1970 (16/70), 4 punkten, sådan den lyder i lagen den 15 juli 1970 (521/70), och 8 punkten, sådan den lyder i lagen den 15 januari 1971 (43/71), som följer:

3 §.

Av ärenden som ankomma på statsrådet handlägger:

1) statsrådets kansli, som underlyder statsministern, ärenden, vilka angå av riksdag föranledda formella åtgärder, statsrådet samt ordningen för ärendenas handläggning i statsrådet, samordning och styrning av regional och övrig samhällspolitisk planering samt ärenden vilka skola behandlas av statsrådet men icke hänföra sig till något ministeriums verksamhetsområde;


4) ministeriet för inrikesärendena ärenden, som angå allmän ordning och säkerhet, länsförvaltningen, kommunalförvaltningen med undantag av kommunala val, folkbokföringen, planläggnings- och byggnadsväsendet, bostadsproduktionen och bostadsförhållandena, brandväsendet, befolkningsskyddet och gränsbevakningsväsendet samt, såframt de ej ankomma på annat ministerium, ärenden som angå miljövården;


8) jord- och skogsbruksministeriet ärenden, som angå jordbruk, skogsbruk, lantmäteriet, kolonisationsverksamheten, veterinärväsendet, fiske och jakt, vattenförvaltningen frånsett sjötrafiken, samt till den del så är stadgat, miljövård.Denna lag träder i kraft den 1 mars 1973.

Helsingfors den 19 januari 1973.

Republikens President
Urho Kekkonen

Statsminister
Kalevi Sorsa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.