27/1973

Given i Helsingfors den 19 januari 1973.

Förordning om understöd för partiverksamhet.

På föredragning av statsministern stadgas med stöd av 12 § partilagen den 10 januari 1969 (10/69):

1 §.

I 9 § partilagen avsett understöd beviljas parti på ansökan. Parti skall i ansökan uppgiva namnen på de partiet (företrädande riksdagsmän, som på grund av stadgandena i partilagen medtages vid uträkningen av partiets statsunderstödsandel, samt numret på partiets postgirokonto. Angående de riksdagsmän som när statsunderstöden senast fördelades icke medräknats vid bestämmandet av partiets statsunderstödsandel skall partiet förete utredning om anslutningen till partiet.

2 §.

Understöd beviljas av statsrådet, som till beslutet om beviljande av understöd skall foga nödigbefunna villkor för utbetalningen, användningen och redovisningen av understödet samt för tillsynen däröver.

3 §.

Understöd utbetalas av statsrådets kansli. Understöd inbetalas, på partes postgirokonto.

4 §.

Användningen av understöd övervakas av statsrådets kansli, som härvid kan anlita statens revisionsverks bistånd.

5 §.

Närmare bestämmelser om verkställighet och tillämpning av denna förordning meddelas vid behov av statsrådets kansli.

6 §.

Genom denna förordning upphäves förordningen den 7 februari 1969 om understöd för partiverksamhet (97/69).

Helsingfors den 19 januari 1975.

Republikens President
Urho Kekkonen

Statsminister
Kalevi Sorsa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.