Ursprungliga författningar: 1973

1044/1973
Förordning om ändring av pensionsförordningen för evangelisk-lutherska kyrkan.
1042/1973
Lag om ändring av pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan.
1003/1973
Lag angående ändring av lagen om försäkringsdomstolen.
998/1973
Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt.
985/1973
Förordning angående ändring av förordningen om understöd för parti verksamhet.
980/1973
Lag om grunderna för avgifter till staten.
976/1973
Lag angående ändring av lagen om rättegången i hyresmål.
975/1973
Lag angående ändring av lagen om inrättande av vissa bostadsdomstolar.
954/1973
Förordning om tillsynen över arbetarskyddet.
948/1973
Förordning om utredande av dödsorsak.
947/1973
Förordning om tändvätskor för grillkol
940/1973
Förordning om rättegången i hyresmål.
939/1973
Lag angående ändring av 24 § lagen om unga förbrytare.
938/1973
Lag om ändring av 12 § lagen angående stämpelskatt.
935/1973
Lag om ersättning för brottsskador av statsmedel.
906/1973
Förordning om ändring av utsökningsförordningen.
883/1973
Förordning om lönegaranti.
808/1973
Lag angående ändring av 1 § lagen om riksdagsmannaval.
791/1973
Förordning om ändring av byggnadsförordningen.
692/1973
Förordning om semester för statens tjänstemän.
689/1973
Förordning angående ändring av förordningen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg.
687/1973
Förordning om ändring av utsökningsförordningen.
660/1973
Lag om ändring av konkursstadgan.
658/1973
Lag angående ändring av lagen om skuldebrev.
657/1973
Lag angående ändring av folkpensionslagen.
655/1973
Bokföringslag.
651/1973
Förordning om allmän rättshjälpsverksamhet.
650/1973
Lag om rättegången i hyresmål.
649/1973
Lag om lönegaranti.
646/1973
Lag om inrättande av vissa bostadsdomstolar.
645/1973
Lag om ändring av 12 § lagen angående stämpelskatt.
630/1973
Förordning om ändring av sjukförsäkringsförordningen.
611/1973
Lag om ändring av byggnadslagen.
610/1973
Lag om avloppsvattenavgift.
609/1973
Lag om statsgarantier åt industrin för investeringar i vattenvård.
606/1973
Lag om friluftsliv.
589/1973
Lag om ändring av byggnadslagen.
588/1973
Lag om ändring av byggnadslagen.
534/1973
Lag om ändring av 6 § arbetstidslagen.
509/1973
Lag om ändring av inkomstskattelagen för gårdsbruk.
496/1973
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen.
461/1973
Lag om behandling av berusade.
Nr 459./1973
Lag om utredande av dödsorsak.
427/1973
Lag om ändring av 50 § byggnadslagen.
Nr 404./1973
Förordning om ändring av lotsningsförordningen.
395/1973
Lag om säkerställande av indrivningen av skatter och avgifter.
393/1973
Lag angående ändring av 3 § 1 mom. 10 och 11 punkterna lagen om ministeriernas i statsrådet antal och allmänna verksamhetsområde.
392/1973
Lag angående upphävande av vissa stadganden i förordningen om införande av utsökningslagen samt om ändring av förordningens 10 §.
390/1973
Lag om ändring av handelsbalken.
376/1973
Förordning om fri rättegång.
308/1973
Handels- och industriministeriets beslut om motorbåtars ljudnivå
Nr 288./1973
Förordning angående fartygs lastmärke.
275/1973
Förordning angående ändring av förordningen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg.
273/1973
Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt.
272/1973
Semesterlag.
239/1973
Förordning om barndagvård.
186/1973
Lag om centralen för turistfrämjande.
172/1973
Lag angående ändring av lagen om lärarutbildning.
151/1973
Lag om ändring av 12 kap. 1 § rättegångsbalken.
150/1973
Lag angående ändring av 10 § lagen om bekämpningsmedel.
142/1973
Lag om ändring av 37 § tryckfrihetslagen.
141/1973
Lag angående ändring av lagen om verkställighet i utsökningsväg av bötesstraff samt av vissa andra straffrättsliga påföljder och staten tilldömda ersättningar.
Nr 139./1973
Lag angående ändring av förordningen om införande av strafflagen.
131/1973
Lag om tillsynen över arbetarskyddet.
130/1973
Förordning angående ändring av förordningen om befrielse från fullgörande av värnplikt i vissa fall.
109/1973
Förordning om användning av väte eller annan brännbar gas som påfyllningsgas för ballonger
88/1973
Lag om allmän rättshjälps verksamhet.
87/1973
Lag om fri rättegång.
77/1973
Lag om distrikts- och lokalförvaltningen av arbetskraftsärenden.
52/1973
Lag om konstindustriella högskolan.
41/1973
Lag om ändring av 48 § folkpensionslagen.
36/1973
Lag om barndagvård.
34/1973
Lag angående ändring av lagen om ministeriernas i statsrådet antal och allmänna verksamhetsområden
29/1973
Förordning om livräddningsanordningar på fartyg.
27/1973
Förordning om understöd för partiverksamhet.
8/1973
Lag om ändring av folkpensionslagen.
1/1973
Lag om ändring av partilagen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.