343/1972

Given i Helsingfors den 5 maj 1972.

Lag om avskaffande av dödsstraffet ur straffsystemet.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Dödsstraffet avlägsnas ur straffsystemet. Samtidigt skall straffstadgandena i strafflagen och strafflagen för krigsmakten till de delar gärningsmannen enligt dem skall eller kan dömas till dödsstraff samt övriga i olika lagar ingående stadganden om dödsstraff upphöra att vara i kraft.

2 §

Om dödsstraff är stadgat som enda allmänt straff för ett brott, skall gärningsmannen dömas till tukthus på livstid.

3 §

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1972, och genom den upphäves lagen den 2 december 1949 om avskaffande av dödsstraffet i fredstid (728/49).

Helsingfors den 5 maj 1972

Republikens President
URHO KEKKONEN

Justitieminister
Pekka Paavola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.