Ursprungliga författningar: 1972

957/1972
Lag angående ändring av 16 och 20 §§ lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift.
956/1972
Lag om ändring av 3 och 5 §§ folkpensionslagen.
942/1972
Förordning angående ändring av förordningen om pension för företagare.
941/1972
Förordning angående ändring av förordningen om pension för lantbruksföretagare.
940/1972
Förordning angående ändring av förordningen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden.
939/1972
Förordning angående ändring av förordningen om pension för arbetstagare.
935/1972
Lag angående ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden.
893/1972
Lag angående ändring av lagen om avbetalningsköp.
891/1972
Lag angående giltighetstiden för lagen om temporär ändring av konkursstadgan.
845/1972
Förordning om ändring av folkpensionsförordningen.
832/1972
Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt.
813/1972
Förordning om bestridande av bevisningskostnader med statens medel.
810/1972
Lag om inteckning i bil.
Nr 786./1972
Jord- och skogsbruksministeriets beslut angående igenkänningstecken för fiske- och fångstfartyg.
759/1972
Lag angående ändring av lagen om fiske.
745/1972
Förordning angående ändring av förordningen om ortodoxa kyrkosamfundet.
734/1972
Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt.
667/1972
Lag om ändring av 17 kap. rättegångsbalken.
666/1972
Lag om bestridande av bevisningskostnader med statens medel.
592/1972
Lag om ändring av Regeringsformen för Finland.
573/1972
Lag om statsgarantier för fartygsanskaffningar.
572/1972
Lag om sammanslagningsersättningar och -understöd åt kommuner
557/1972
Lag angående ändring av lagen om begränsning av nyttjande av åker.
556/1972
Lag angående ändring av lagen om bekämpningsmedel.
555/1972
Lag om justering av vissa statens pensioner.
486/1972
Förordning om tillämpning av atomansvarighetslagen .
484/1972
Atomansvarighetslag.
400/1972
Förordning angående ändring av förordningen om enskilda vägar.
399/1972
Förordning angående ändring av förordningen om skifte.
398/1972
Förordning om lantmäteriavgift.
373/1972
Lag om ändring av inkomstskattelagen för gårdsbruk.
361/1972
Kommunal vallag.
358/1972
Lag angående ändring av lagen om riksdagsmannaval.
357/1972
Lag om ändring av riksdagsordningen.
344/1972
Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt.
343/1972
Lag om avskaffande av dödsstraffet ur straffsystemet.
323/1972
Lag om ändring av 1 kap. 3 § jordabalken.
322/1972
Lag angående ändring av 40 och 41 §§ lagen om enskilda vägar.
275/1972
Lag angående ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden.
274/1972
Lag angående ändring av lagen om pension för arbetstagare.
252/1972
Lag om ändring av 30 kapitlet rättegångsbalken.
241/1972
Lag om ändring av lagen angående införande av folkhälsolagen.
235/1972
Förordning om räntestöd åt kommuner för anskaffning av bostadsområden.
233/1972
Förordning om ändring av sjukförsäkringsförordningen.
144/1972
Lag om statens tekniska forskningscentral.
75/1972
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen.
67/1972
Lag angående införande av folkhälsolagen.
66/1972
Folkhälsolag.
54/1972
Ändringar i instruktionen för Riksdagens justitieombudsman.
31/1972
Lag om museiverket.
25/1972
Lag om ändring av värnpliktslagen.
21/1972
Lag om ändring av rättegångsbalken.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.