863/1971

Given i Helsingfors den 10 december 1971.

Lag om ändring av reglementet för Finlands Bank.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras 24 § 1 mom. reglementet av den 21 december 1925 för Finlands Bank, sådant nämnda lagrum lyder i lagen den 31 december 1968 (790/68), som följer:

24 §.

Den som står i tjänste- eller arbetsförhållande till Finlands Bank och dess sedeltryckeri äger rätt till ålders-, invalid- och arbetslöshetspension av bankens medel, i tillämpligt delar enligt samma stadganden som person i tjänste- eller arbetsförhållande till staten.Denna lag tillämpas räknat från den 1 juli 1971, och prestationer, som utgår enligt densamma, betalas likaså räknat från nämnda dag.

Helsingfors den 10 december 1971.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Jorma Uitto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.