669/1971

Given i Helsingfors den 23 augusti 1971.

Lag angående ändring av lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras 10 § lagen den 8 juli 1961 om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (404/61) som följer:

10 §.

Utan hinder därav, att ett verk är registrerat såsom mönster i enlighet med vad därom är särskilt stadgat, kan dess upphovsman åtnjuta på denna lag grundad upphovsrätt till verket.

Angående rättsskydd för fotografisk bild stadgas särskilt.

Helsingfors den 23 augusti 1971.

Republikens President
Urho Kekkonen

Undervisningsminister
Jaakko Itälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.