508/1971

Given i Helsingfors den 18 Juni 1971.

Lag angående ändring av 3 § lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras 3 § 2 mom. lagen den 30 april 1964 om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare, sådant sagda lagrum lyder i lagen den 14 juli 1967 (327/67), som följer:

3 §.

Grundpensionsskyddet, som omfattar ålders-, invalid-, arbetslöshets- och familjepensionsskydd, skall till sitt belopp åtminstone motsvara pensionsskyddet enligt de i lagen den 8 juli 1961 om pension för arbetstagare (395/61) stadgade grunderna. Grundpensionsskyddet skall ordnas så, att, om tjänste- eller arbetsförhållande upphör före pensionsfallet, tjänsteinnehavaren eller arbetstagaren eller hans förmånstagare icke förlorar sin rätt till grundpension på grund av detta tjänste- eller arbetsförhållande med anledning av senare pensionsfall.Denna lag träder i kraft den 1 juli 1971.

Helsingfors den 18 juni 1971.

Republikens President
Urho Kekkonen

Tf. social- och hälsovårdsminister
Katri-Helena Eskelinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.