491/1971

Given i Helsingfors den 18 juni 1971.

Lag angående ändring av 1 § lagen om internering av farliga återfallsförbrytare.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras i lagen den 9 juli 1953 om internering av farliga återfallsförbrytare (317/53) 1 § 2 mom., sådant det lyder i lagen den 23 april 1971 (303/71), som följer:

1 §.

Förutsättning för ovan i 1 mom. avsett beslut av domstol och för internering i tvångsinrättning är dessutom, att förbrytaren under den tid av tio år, som föregått brottet, gjort sig skyldig till brott, som ådagalägger grov våldsamhet eller synnerlig farlighet för annans liv eller hälsa, samt att han på grund av omständigheter som framgå av hans brott och övrig utredning om hans person uppenbarligen bör anses synnerligen farlig för annans liv eller hälsa.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1971.

Helsingfors den 18 juni 1971.

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
Mikko Laaksonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.