490/1971

Given i Helsingfors den 18 juni 1971.

Lag angående ändring av 107 § lagen om riksdagsmannaval.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras 107 § 3 mom. lagen den 13 juni 1969 om riksdagsmannaval, sådant detta lagrum lyder i lagen den 11 mars 1970 (194/70), som följer:

107 §.

År 1971 skall de ovan i 13 § nämnda basförteckningarna jämte register tillställas den kommunala centralvalnämnden senast den 30 september.


Helsingfors den 18 juni 1971.

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
Mikko Laaksonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.