304/1971

Given i Helsingfors den 23 april 1971.

Lag om ändring av 54 § checklagen.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras i 54 § checklagen av den 14 juli 1932 (244/32) som följer:

54 §.

Med bank avses i denna lag Finlands Bank, Postbanken, affärsbank, sparbank och andelsbank.


Härmed upphäves förordningen den 14 juli 1932 angående rätt för vissa penninginrättningar att tillhandagå med hållande av checkräkning (246/32) och förordningen den 13 mars 1964 angående rätt för postsparbanken att tillhandagå med hållande av checkräkning (143/64).

Helsingfors den 23 april 1971.

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
Mikko Laaksonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.