272/1971

Given i Helsingfors den 2 april 1971.

Lag om förhandsbesked, rättelseyrkande och ändringssökande i vissa pensionsärenden.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 §.

Vad i lagen om statens pensioner är stadgat om förhandsbesked i pensionsärende, som handlägges av statskontoret, samt om rättelseyrkande och sökande av ändring i beslut av statskontoret äger motsvarande tillämpning i ärenden som det ankommer på statskontoret att handlägga och som angår pensioner, vilka vederbörande med stöd av skilda lagar eller förordningar har rätt att av statens medel uppbära enligt i tillämpliga delar samma stadganden som person i tjänste- eller arbetsförhållande till staten.

2 §.

Vad i lagen om statens familjepensioner är stadgat om rättelseyrkande och ändringssökande äger motsvarande tillämpning i ärenden angående pensioner, vilka vederbörande med stöd av skilda lagar eller förordningar har rätt att av statens medel uppbära enligt i tillämpliga delar samma stadganden som efter person som stått i tjänste- eller arbetsförhållande till staten.

3 §.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1971.

Angående sökande av ändring i beslut, som givits före denna lags ikraftträdande, gäller likväl vad i tidigare lag är stadgat.

Helsingfors den 2 april 1971.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Valto Käkelä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.