55/1971

Given i Helsingfors den 22 januari 1971.

Lag om ändring av lagen angående Högsta förvaltningsdomstolen.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras 4 § lagen den 22 juli 1918 angående Högsta förvaltningsdomstolen (74/18) och fogas till lagens 3 § ett nytt 2 mom. som följer:

3 §.

Högsta förvaltningsdomstolen handlägger ytterligare ärenden angående besättande och handha vande av tjänst som ledamot av omsättningsskatterätten samt arbetsordningen för nämnda domstol i enlighet med vad om dem särskilt stadgas.

4 §.

Besvär i utnämningsärenden, med undantag av besvär angående i 3 § 2. mom. avsedda ärenden, handläggas av statsrådet. Statsrådet handlägger likaså besvär i ärenden, som enligt lag underställts statsrådets prövning.

Helsingfors den 22 januari 1971.

Republikens President
Urho Kekkonen

Finansminister
Carl Olof Tallgren

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.