Ursprungliga författningar: 1971

987/1971
Förordning angående ändring av förordningen om statens pensioner.
956/1971
Lag angående ändring av lagen om olycksfallsförsäkring.
919/1971
Lag angående ändring av lagen om minuthandelns affärstid.
883/1971
Lag angående ändring av lagen om försvunnen persons förklarande för död.
875/1971
Lag Om bindande av vissa trafikskadeersättning vid lönenivån.
872/1971
Lag angående ändring av 9 och 13 §§ lagen om pension för företagare.
863/1971
Lag om ändring av reglementet för Finlands Bank.
851/1971
Lag angående ändring av lagen om statens pensioner.
844/1971
Lag om lärarutbildning.
839/1971
Lag angående ändring av 12 § lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg.
776/1971
Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt.
744/1971
Lag om ändring av riksdagsordningen.
669/1971
Lag angående ändring av lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.
665/1971
Förordning angående ändring av förordningen om inrättande av vissa särskilda naturskyddsområden
647/1971
Förordning angående ändring av förordningen om ortodoxa kyrkosamfundet.
640/1971
Förordning om bringande i kraft av europeiska konventionen om utlämning för brott.
621/1971
Radioansvarighetsförordning.
575/1971
Lag om ändring av patentlagen.
560/1971
Förordning angående ändring av förordningen om befolkningsskydd.
548/1971
Lag angående ändring av lagen om begränsning av nyttjande av åker.
525/1971
Lag angående ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet.
515/1971
Förordning angående ändring av förordningen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden.
514/1971
Förordning angående ändring av förordningen om pension för arbetstagare.
512/1971
Lag angående ändring av lagen om olycksfallsförsäkring.
511/1971
Lag angående ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare.
508/1971
Lag angående ändring av 3 § lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare.
505/1971
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen.
504/1971
Lag angående ändring av lagen om sjömanspensioner.
501/1971
Lag angående ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden.
500/1971
Lag angående ändring av lagen om pension för arbetstagare.
499/1971
Lag om ändring av folkpensionslagen.
492/1971
Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt.
491/1971
Lag angående ändring av 1 § lagen om internering av farliga återfallsförbrytare.
490/1971
Lag angående ändring av 107 § lagen om riksdagsmannaval.
479/1971
Förordning om ändring av förordningen angående tillämpning av värnpliktslagen.
448/1971
Förordning om tvångsinrättning.
447/1971
Förordning om ändring av förordningen angående verkställighet och tillämpning av lagen om internering av farliga återfallsförbrytare.
387/1971
Lag om ändring av värnpliktslagen.
333/1971
Djurskyddsförordning.
324/1971
Förordning angående ändring av förordningen om skifte inom planläggningsområde.
304/1971
Lag om ändring av 54 § checklagen.
303/1971
Lag angående ändring av lagen om farliga återfallsförbrytare.
284/1971
Förordning angående ändring av förordningen om allmänna vägar.
282/1971
Förordning angående ändring av förordningen om befolkningsskydd.
272/1971
Lag om förhandsbesked, rättelseyrkande och ändringssökande i vissa pensionsärenden.
267/1971
Lag angående ändring av lagen om statens familjepensioner.
266/1971
Lag angående ändring av lagen om statens pensioner.
252/1971
Mönsterrättsförordning.
235/1971
Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt.
234/1971
Lag angående ändring av lagen om förrättande av regelbunden allmän folkräkning.
230/1971
Förordning angående ändring av förordningen om kiosk- och därmed jämförlig handel samt automathandel.
221/1971
Mönsterrättslag.
220/1971
Lag om ändring av 17 kap. rättegångsbalken.
219/1971
Radioansvarighetslag.
204/1971
Lag angående ändring av lagen om inrättande av vissa nya naturskyddsområden på staten tillhörig mark
181/1971
Lag om ändring av lagen angående utvidgad tillämpning av lagen om skada, ådragen i militärtjänst.
180/1971
Lag angående ändring av lagen om skada, ådragen i militärtjänst.
91/1971
Djurskyddslag.
Nr 62./1971
Förordning om ändring av lotsningsförordningen.
55/1971
Lag om ändring av lagen angående Högsta förvaltningsdomstolen.
44/1971
Lag angående ändring av lagen om allmänna vägar.
43/1971
Lag angående ändring av lagen om ministeriernas i statsrådet antal och allmänna verksamhetsområde.
21/1971
Lag om ändring av 6 § lagen angående införande av äktenskapslagen.
19/1971
Lag om ändring av regeringsformen.
18/1971
Lag angående ändring av lagen om avbrytande av havandeskap.
14/1971
Lag om anordnande av förmynderskap i vissa fall.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.