829/1970

Given i Helsingfors den 23 december 1970.

Lag om upphävande av 8 kap. 2 § 5 punkten rättegångsbalken.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

Härigenom upphäves 8 kap. 2 § 5 punkten rättegångsbalken.

Tidigare lag skall likväl tillämpas på de mål, i vilka rannsakningen i underrätten avslutats före sagda dag.


Denna lag träder i kraft den 1 februari 1971.

Helsingfors den 23 december 1970.

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
E. O. Tuominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.