675/1970

Given i Helsingfors den 6 november 1970.

Lag angående ändring av lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare.

I enlighet med Riksdagens beslut fogas till lagen den 30 april 1964 om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare (202/64) en ny 19 b § som följer:

19 b §.

Kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare äga rätt att genom förmedling av ovan i 4 § 3 mom. avsedda centralorganisationer förhandla med kommunala pensionsanstalten i saker som gälla pensionsskydd. Angående förhandlingsförfarandet gäller i tillämpliga delar vad därom är stadgat i lagen den 26 maj 1944 om förhandlingsrätt för innehavare av kommunala tjänster (389/44).


Denna lag träder i kraft den 1 december 1970.

Helsingfors den 6 november 1970.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
för inrikesärendena Artturi Jämsén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.