662/1970

Given i Helsingfors den 6 november 1970.

Lag om ändring av 65 och 66 §§ regeringsformen.

I enlighet med Riksdagens beslut, tillkommet på sätt 67 § riksdagsordningen föreskriver, fogas till 65 och 66 §§ regeringsformen, till vardera ett nytt 3 mom. som följer:

65 §.

Angående villkoren i tjänstemännens anställningsförhållande må bestämmas genom tjänstekollektivavtal på sätt därom stadgas i lag. På riksdagens lönedelegation ankommer att genom vederbörande medlem av statsrådet följa med förhandlingarna om sådant avtal och till den del riksdagens godkännande är av nöden på riksdagens vägnar godkänna avtalet. Lönedelegationen må underställa sitt beslut i saken riksdagen för fastställelse.

66 §.

Beror beloppet av statsunderstöd enligt lag av villkoren i sådan persons anställningsförhållande, som är i understödstagarens tjänst, må åt riksdagens lönedelegation genom lag uppdragas att genom vederbörande medlem av statsrådet följa med förhandlingarna om dessa villkor och att på riksdagens vägnar till nödiga delar godkänna dem såsom grund för understödet. Lönedelegationen må underställa sitt beslut i saken riksdagen för fastställelse.

Helsingfors den 6 november 1970.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Valto Käkelä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.