552/1970

Given i Nådendal den 21 augusti 1970.

Lag om ändring av 14 § varumärkeslagen.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras 14 § 1 mom. 3 punkten varumärkeslagen av den 10 januari 1964 (7/64) som följer:

14 §.

Varumärke må ej registreras:


3) om i märket utan vederbörligt tillstånd intagits statsvapen, statsflagga eller annat statsemblem, officiell kontroll- eller garantibeteckning eller kontroll- eller garantistämpel för varor av samma eller liknande slag som de, vilka rätten till varumärke skulle komma att omfatta, finskt kommunalt vapen eller internationell, mellanstatlig organisations flagga, vapen eller annat emblem, benämning eller namnförkortning eller ock figur, benämning eller namnförkortning, om det kan förväxlas med emblem, märke, benämning eller namnförkortning av nämnda slag;


Nådendal den 21 augusti 1970.

Republikens President
Urho Kekkonen

Tf. handels- och industriminister
Carl Olof Tallgren

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.