521/1970

Given i Helsingfors den 15 juli 1970.

Lag angående ändring av lagen om ministeriernas i statsrådet antal och allmänna verksamhetsområde.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras 3 § 1 mom. 3 och 4 punkterna i lagen den 30 mars 1922 om ministeriernas i statsrådet antal och allmänna verksamhetsområde, sådana de lyder i lagen den 9 januari 1970 (16/70), som följer:

3 §.

Av ärenden som ankomma på statsrådet handlägger:


3) justitieministeriet ärenden, som angå rättsvården, lagstiftningen i frågor som icke hänföra sig till annat ministeriums verksamhetsområde, samt fångvården, ävensom statliga och kommunala val;

4) ministeriet för inrikesärendena ärenden, som angå allmän ordning och säkerhet, länsförvaltningen, kommunalförvaltningen med undantag av kommunala val, folkbokföringen, planläggnings- och byggnadsväsendet, bostadsproduktionen och bostadsförhållandena, brandväsendet, befolkningsskyddet och gränsbevaknings väsendet;Vad i kommunala vallagen av den 7 februari 1964 (49/64) är stadgat angående ministeriet för inrikesärendena be§rör, med undantag av lagens 2 § 4 mom., efter denna lags ikraftträdande justitieministeriet.

Helsingfors den 15 juli 1970.

Republikens President
Urho Kekkonen

Statsminister
Teuvo Aura

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.