468/1970

Given i Helsingfors den 7 juli 1970.

Lag angående ändring av lagen om pension för företagare.

I enlighet med Riksdagens beslut fogas till 19 § lagen den 14 juli 1969 om pension för företagare (468/69) ett nytt 6 mom. som följer:

19 §.

Utan hinder av vad i 11 § 2 mom. är stadgat må däri avsedd försäkring, om den sökts under år 1970, beviljas retroaktivt från ingången av sagda år.

Helsingfors den 7 juli 1970.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Alli Lahtinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.