462/1970

Given i Helsingfors den 7 juli 1970.

Lag angående ändring av 3 § lagen om bevisning för bevakande av rätt i utlandet.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras 3 § lagen den 8 januari 1927 om bevisning för bevakande av rätt i utlandet (4/27) som följer:

3 §.

Har rätten ej sammanträde, må dess ordförande handlägga ovan i denna lag nämnt ärende.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1971.

Helsingfors den 7 juli 1970.

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
Keijo Liinamaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.