460/1970

Given i Helsingfors den 7 juli 1970.

Lag om ändring av 111 § konkursstadgan.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras 111 § konkursstadgan av den 9 november 1868, sådant detta lagrum lyder i förordningen den 3 december 1895, som följer:

111 §.

Sökes hos häradsrätt gäldenärs förpliktande att avträda sin egendom och hålles ej ting inom tre veckor från det begäran framställdes, skall på sökandens yrkande utsättas urtima ting för gäldenärens hörande över ansökningen.

Borde enligt lag urtima ting utsättas för annan behandling av konkursärende eller för ärendets avgörande, må ärendet med borgenärernas samtycke uppskjutas till följande allmänna sammanträde av lagtima ting.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1971.

Helsingfors den 7 juli 1970.

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
Keijo Liinamaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.