387/1970

Given i Helsingfors den 5 juni 1970.

Förordning angående ändring av förordningen om ekonomiska rådet.

På föredragning av statsministern ändras 1 § förordningen den 21 januari 1966 om ekonomiska rådet (19/66), paragrafens 1 mom. sådant det lyder i förordningen den 31 maj 1968 (329/68) som följer:

1 §.

Till det ekonomiska rådet höra en ordförande samt minst 10 och högst 18 ledamöter. Ledamöterna ha personliga suppleanter. Ordföranden, ledamöterna och suppleanterna förordnas av statsrådet med iakttagande av vad i 2 § lagen om ekonomiska rådet är stadgat. Det ekonomiska rådet tillsattes, med undantag av därtill hörande medlemmar av statsrådet, för en mandattid av två år.

Helsingfors den 5 juni 1970.

Republikens President
Urho Kekkonen

Statsminister
Teuvo Aura

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.