184/1970

Helsingfors den 6 mars 1970

Lag om vägtrafikens tryggande genom vägmärken i vissa fall

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 §

Är det för tryggande av vägtrafiken nödigt att vid enskild vägs anslutning till allmän väg uppsätta vägmärken invid den enskilda vägen, skall detta ofördröjligen ske, enligt prövning och på åtgärd av väghållningsmyndigheten för den allmänna vägen.

2 §

Skötseln av de med stöd av denna lag uppsatta vägmärkena åligger i 1 § nämnd väghållningsmyndighet.

3 §

Vad ovan i denna lag är stadgat om enskild väg gäller även byggnadsplaneväg. Stadgandena i denna lag skall i tillämpliga delar iakttagas jämväl när enskild väg är ansluten till gata eller byggnadsplaneväg eller annan med dessa jämförlig, i stads- eller byggnadsplan upptagen trafikled, dock så, att väghållningsmyndigheten för allmän väg härvid motsvaras av vederbörande kommunala myndighet.

4 §

Närmare bestämmelser och anvisningar angående tillämpningen av denna lag utfärdas vid behov av ministeriet för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena

Helsingfors den 6 mars 1970

Republikens President
URHO KEKKONEN

Trafikminister
Paavo Aitio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.