32/1970

Given i Helsingfors den 16 januari 1970.

Lag angående ändring av lagen om allmänna vägar.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras 67 § 2 mom. lagen den 21 maj 1954 om allmänna vägar (243/54) som följer:

67 §.

Såframt ej statsrådet på särskilda skäl annorlunda förordnar, äger staten icke rätt till ersättning, som ovan i detta kapitel stadgas eller som föranledes av i denna lag förutsatt expropriation. Vad här är stadgat gäller även kommun, såframt ej fråga är om kommunen tillhörig, utanför dess område belägen mark, sådan plats för tagande av väghållningsämne, som såsom biområde hör till vägen och varaktigt erfordras, eller överlåtelse av rätt till tagande av väghållningsämne i begränsad mängd från visst område.

Helsingfors den 16 januari 1970.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena
Paavo Aitio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.