Ursprungliga författningar: 1970

915/1970
Förordning om ändring av förordningen angående verkställighet av religionsfrihetslagen.
860/1970
Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt.
854/1970
Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt.
847/1970
Lag om ändring av inkomstskattelagen för gårdsbruk.
830/1970
Lag angående ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare.
829/1970
Lag om upphävande av 8 kap. 2 § 5 punkten rättegångsbalken.
824/1970
Förordning om registrering av födelser och dödsfall
788/1970
Förordning om ändring av sjukförsäkringsförordningen.
768/1970
Lag angående ändring av lagen om sjömanspensioner.
Nr 763./1970
Lag angående ändring av lagen om översändande av handlingar.
762/1970
Lag angående ändring av 4 § lagen om utlämning för brott Finland och de övriga nordiska länderna emellan.
761/1970
Lag om utlämning till Danmark, Island, Norge eller Sverige för verkställighet av beslut om vård eller behandling.
742/1970
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen.
675/1970
Lag angående ändring av lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare.
670/1970
Lag om kommunala arbetskollektivavtal.
669/1970
Lag om kommunala tjänstekollektivavtal.
668/1970
Lag angående ändring av lagen om medling i arbetstvister.
664/1970
Lag om statens tjänstekollektivavtal.
662/1970
Lag om ändring av 65 och 66 §§ regeringsformen.
Nr 616./1970
Lag om räddning och återsändande av rymdfarare och återsändande av föremål som utsänts i rymden.
594/1970
Lag angående ändring av lagen om ministeriernas i statsrådet antal och allmänna verksamhetsområde.
576/1970
Förordning om ändring av sjukförsäkringsförordningen.
552/1970
Lag om ändring av 14 § varumärkeslagen.
545/1970
Förordning om parkeringsbot.
529/1970
Lag angående ändring av lagen om statens familjepensioner.
528/1970
Lag om ändring av lagen angående införande av lagen om statens pensioner.
527/1970
Lag angående ändring av lagen om statens pensioner.
521/1970
Lag angående ändring av lagen om ministeriernas i statsrådet antal och allmänna verksamhetsområde.
519/1970
Förordning om ändring av pensionsförordningen för evangelisk-lutherska kyrkan.
499/1970
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen.
469/1970
Lag angående ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare.
468/1970
Lag angående ändring av lagen om pension för företagare.
467/1970
Lag angående ändring av lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare.
462/1970
Lag angående ändring av 3 § lagen om bevisning för bevakande av rätt i utlandet.
460/1970
Lag om ändring av 111 § konkursstadgan.
459/1970
Lag om ändring av rättegångsbalken.
457/1970
Lag angående ändring av lagen om utlämning för brott Finland och de övriga nordiska länderna emellan.
456/1970
Lag om utlämning för brott.
454/1970
Lag om ändring av riksdagsordningen.
428/1970
Förordning om ändring av vattenförordningen.
427/1970
Lag om ändring av vattenlagen.
387/1970
Förordning angående ändring av förordningen om ekonomiska rådet.
Nr 368./1970
Lag angående upphävande av 16 § 3 mom. förordningen om införande av strafflagen.
361/1970
Kastreringsförordning.
359/1970
Förordning om avbrytande av havandeskap.
339/1970
Förordning om inrättande av vissa särskilda naturskyddsområden
324/1970
Lag om avgörande av vissa ärenden vid justitieministeriets sammanträde.
320/1970
Lag om arbetsavtal.
284/1970
Lag om arbetstiden för gårdskarlar.
283/1970
Steriliseringslag.
282/1970
Kastreringslag.
258/1970
Lag om familjepensioner inom den evangelisk-lutherska kyrkan.
248/1970
Lag om parkeringsbot.
239/1970
Lag om avbrytande av havandeskap.
218/1970
Lag om arbetstiden för tjänstemän inom försvarsväsendet.
198/1970
Förordning om befolkningsböcker.
184/1970
Lag om vägtrafikens tryggande genom vägmärken i vissa fall
179/1970
Förordning om ortodoxa kyrkosamfundet.
138/1970
Förordning angående ändring av förordningen om pension för arbetstagare.
89/1970
Lag angående ändring av lagen om Nordiska rådets Finlands delegation.
Nr 62./1970
Förordning om ändring av lotsningsförordningen.
32/1970
Lag angående ändring av lagen om allmänna vägar.
19/1970
Lag angående ändring av lagen om begränsning av nyttjande av åker.
16/1970
Lag angående ändring av lagen om ministeriernas i statsrådet antal och allmänna verksamhetsområde.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.