791/1969

Given i Helsingfors den 19 december 1969.

Förordning angående ändring av förordningen om ekonomiska rådet.

På föredragning av ministern för handläggning av vissa till statsrådets kanslis verksamhetsområde hörande ärenden upphävs 4, 5 och 6 §§ förordningen den 21 januari 1966 om ekonomiska rådet (19/66), och ändras 7 § som följer:

7 §.

Statsrådet fastställer arvodena för ekonomiska rådets ordförande, viceordförande och övriga ledamöter. Arvodena till sakkunniga och sekreterare, vilka icke äro tjänstemän vid ekonomiska planeringscentralen, erläggas enligt samma grunder, som gälla i fråga om kommittéer.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1970.

Helsingfors den 19 december 1969.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Jussi Linnamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.