680./1969

Given i Helsingfors den 7 november 1969.

Förordning om ändring av trafikförsäkringsförordningen.

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden, hörande till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde, upphäves 3 § 3 mom. trafikförsäkringsförordningen av den 17 juli 1959 (324/59) och ändras sagda paragrafs 2 mom., sådant det lyder i förordningen den 30 december 1963 (642/63), som följer:

3 §.

I de i 18 § 1 mom. trafikförsäkringslagen avsedda grunderna för försäkringspremie skall ingå bestämmelse om huruvida och i vilket fall försäkringsbolaget skall bevilja premienedsättning på försäkringspremien i händelse bolaget icke under den i grunderna bestämda tiden före ingången av försäkringspremieperioden erlagt skadeersättning från trafikförsäkringen eller uppbära förhöjd försäkringspremie i händelse bolaget under motsvarande tid erlagt skadeersättning från försäkringen.


Denna förordning skall äga tillämpning på de grunder för försäkringspremie, vilka fastställes efter det förordningen gives.

Helsingfors den 7 november 1969.

Republikens President
URHO KEKKONEN

Minister
J. E. Partanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.