494/1969

Given i Helsingfors den 14 juli 1969.

Lag om ändring av rättegångsbalken.

I enlighet med Riksdagens beslut skall 17 kap. 45 § 1 mom. rättegångsbalken, sådant det lyder i lagen den 29 juli 1948 (571/48), erhålla följande ändrade lydelse:

45 §.

Rätten må, där det anses vara av nöden, förordna, att sinnestillståndet hos den, som anklagats för brott, skall undersökas. Ej må anklagad dock mot sin vilja åläggas att undergå sådan undersökning, utan så är, att han hålles häktad, eller att på det brott, för vilket han åtalas, kan följa strängare straff än fängelse i ett år.


Helsingfors den 14 juli 1969.

Republikens President
Urho Kekkonen

Tf. justitieminister
S. Suorttanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.