323/1969

Given i Helsingfors den 23 maj 1969.

Lag om ändring av rättegångsbalken.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras i rättegångsbalken rubriken för 1 kap. och kapitlets 10 §, sådan den lyder i förordningen den 27 april 1868, samt rubriken för 23 kap. och kapitlets 1 §, sådan den lyder i lagen den 19 december 1921 (274/21), som följer:

1 kap.

Om allmänna domstolar.

10 §.

Är borgmästare förhindrad att utöva sin tjänst och är rådstuvurätten icke domför utan honom, förordnar hovrätten vikarie för honom. Angående förordnande av vikarie för häradshövding, då denne är förhindrad att utöva sin tjänst, och angående komplettering av nämnden vid häradsrätt, då den tillfälligt icke är fulltalig, stadgas särskilt.

23 kap.

Om domförhet och omröstning.

1 §.

Häradsrätt är domför med minst fem och högst sju nämndemän. Rådstuvurätt är domför, om minst tre medlemmar deltaga i sammanträdet. I hovrätt är tre medlemmar domfört antal.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1969.

Helsingfors den 23 maj 1969.

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
A. Simonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.