5/1969

Given i Helsingfors den 10 januari 1969.

Lag om ändring av rättegångsbalken.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras 15 kap. 2 § rättegångsbalken, sådan den lyder i lagen den 12 december 1958 (497/58), samt balkens 17 kap. 21 § 2 mom., sådant det lyder i lagen den 18 december 1953 (499/53), som följer:

15 kap.

Om rättegångsombud.

2 §.

Såsom rättegångsombud eller -biträde må anlitas endast advokat eller annan redbar och annars för uppdraget lämplig samt skickad person som råder över sig och sin egendom.

17 kap.

Om bevisning.

21 §.

Lag samma vare, ifall den som åberopas till vittne står under allmänt åtal eller dömts till straff för brott, som avses i 17 kap. 1 § 1 eller 2 mom., 2 §, 3 § 1 mom., 3 a § 1 mom. eller 5 § 2 mom.

Helsingfors den 10 januari 1969

Vid förfall för Republikens President Statsminister
Mauno Koivisto.

Tf. justitieminister
Grels Teir.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.