Ursprungliga författningar: 1969

890/1969
Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt.
889/1969
Lag angående ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet.
849/1969
Förordning angående ändring av förordningen om tillämpning av lagen angående vissa familjerättsliga förhållanden av internationell natur.
845/1969
Förordning om konstnärsprofessurer och om statens konstnärsstipendier.
824/1969
Förordning om varulotterier.
812/1969
Lag angående ändring av lagen om olycksfallsförsäkring.
811/1969
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen.
809/1969
Lag angående ändring av lagen om skada, ådragen i militärtjänst.
791/1969
Förordning angående ändring av förordningen om ekonomiska rådet.
781./1969
Lag angående ändring av lagen om gränserna för Finlands territorialvatten.
767/1969
Lag om ändring av religionsfrihetslagen.
755/1969
Förordning om ändring av förordningen angående vad vid tillämpning av utsökningslagen i vissa fall skall iakttagas.
747/1969
Lag angående ändring av lagen om skatt på motorfordon.
742/1969
Lag angående ändring av lagen om skatt på arv och gåva.
740/1969
Lag om ändring av beskattningslagen.
712/1969
Lag angående ändring av lagen om ekonomiska rådet.
680./1969
Förordning om ändring av trafikförsäkringsförordningen.
669/1969
Förordning angående ändring av förordningen om pension för arbetstagare.
668/1969
Förordning om pension för företagare.
667/1969
Förordning om pension för lantbruksföretagare.
636/1969
Förordning om patentombud
633/1969
Förordning om ändring av folkpensionsförordningen.
632/1969
Förordning om vårdbidrag för barn.
628/1969
Förordning om ändring av byggnadsförordningen.
626/1969
Lag om ändring av byggnadslagen.
614/1969
Förordning om ändring av förordningen angående verkställighet av religionsfrihetslagen.
597/1969
Förordning om ändring av förordningen angående tillämpning av värnpliktslagen.
550/1969
Lag angående ändring av lagen om skuldebrev.
532/1969
Lag angående ändring av lagen om exportgaranti.
521/1969
Lag om ortodoxa kyrkosamfundet.
494/1969
Lag om ändring av rättegångsbalken.
471/1969
Lag angående ändring av lagen om statens pensioner.
470/1969
Lag angående ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden.
469/1969
Lag angående ändring av lagen om pension för arbetstagare.
468/1969
Lag om pension för företagare.
467/1969
Lag om pension för lantbruksföretagare.
464/1969
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen.
449/1969
Familjepensionsförordning.
448/1969
Lag angående ändring av folkpensionslagen.
444/1969
Lag om vårdbidrag för barn.
440/1969
Lag angående ändring av lagen om statens familjepensioner.
436/1969
Förordning om kiosk- och därmed jämförlig handel samt automathandel.
435/1969
Lag om minuthandelns affärstid.
391/1969
Lag om riksdagsmannaval.
383/1969
Lag angående ändring av lagen om statens pensioner.
382/1969
Lag om vissa pensioner, som skall betalas av statsmedel.
372/1969
Handels- och industriministeriets beslut om uppfordringsverk i gruvor.
369/1969
Förordning om ändring av folkpensionsförordningen.
327/1969
Lag om bekämpningsmedel.
323/1969
Lag om ändring av rättegångsbalken.
321/1969
Förordning om verkställighet av böter och förvandlingsstraff för böter samt av vissa andra straffrättsliga påföljder och staten tilldömda ersättningar.
283/1969
Lag angående ändring av lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift.
282/1969
Lag angående ändring av lagen om förskottsuppbörd.
229/1969
Förordning angående ändring av förordningen om statens tjänsteutmärkelsetecken.
216/1969
Lag om begränsning av nyttjande av åker.
196/1969
Lag angående ändring av lagen om fiske.
194/1969
Lag angående ändring av lagen om sjömanspensioner.
193/1969
Lag angående ändring av lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare.
152./1969
Förordning om båttrafik.
47/1969
Lag om ändring av pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan.
38/1969
Familjepensionslag.
32/1969
Lag om ändring av värnpliktslagen.
31/1969
Lag angående ändring av lagen om verkställighet i utsökningsväg av bötesstraff samt av vissa andra straffrättsliga påföljder och staten tilldömda ersättningar.
29./1969
Lag angående upphävande av 43 § förordningen om införande av strafflagen.
10/1969
Partilag.
9/1969
Lag om ändring av lagen angående rättighet att idka näring.
5/1969
Lag om ändring av rättegångsbalken.
4/1969
Lag om ändring av riksdagsordningen.
3/1969
Lag angående upphävande av 6 § 2 och 3 mom. lagen om unga förbrytare.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.