740/1968

Given i Helsingfors den 27 december 1968.

Lag angående ändring av lagen om skogsvårdsföreningar.

I enlighet med Riksdagens beslut fogas till lagen den 17 november 1950 om skogsvårdsföreningar (558/50) en ny 8 a § som följer:

8 a §.

I de kommuner, i vilka för kommunalbeskattningen icke fastställes nettoavkastning av skogsmark, erlägges skogsvårdsavgift enligt i 8 § nämnda grunder och i enlighet med den i 34 b § 2 mom. lagen om inkomst- och förmögenhetsskatt avsedda, av finansministeriet fastställda nettoavkastningen. Skogsvårdsavgift utgår dock icke för skogsmark, vars nettoavkastning är mindre än den av lantbruksministeriet fastställda lägsta nettoavkastningen.

Helsingfors den 27 december 1968.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Lantbruksminister
Martti Miettunen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.