188/1968

Given i Helsingfors den 29 mars 1968.

Lag angående, ändring av lagen om skuldebrev.

I enlighet med Riksdagens beslut skall 5 § 2 mom. lagen den 31 juli 1947 om skuldebrev, sådant detta lagrum lyder i lagen den 27 maj 1966 (314/66), erhålla följande ändrade lydelse:

5 §.

Inträffar skuldebrevs förfallotid på helgdag, självständighetsdagen, första maj, julaftonen, midsommaraftonen eller söckenlördag, skall nästföljande annan söckendag anses såsom förfallodag. Lag samma vare när skuldebrev lyder på betalning inom viss tid, vars sista dag är helgdag, självständighetsdagen, första maj, julaftonen, midsommaraftonen eller söckenlördag.

Denna Iag träder i kraft den 1 april 1968.

Helsingfors den 29 mars 1968.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Justitieminister
A. Simonen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.