186/1968

Given i Helsingfors den 29 mars 1968.

Lag om ändring av växellagen.

I enlighet med Riksdagens beslut skall 72 § 3 mom. växellagen av den 14 juli 1932, sådant detta lagrum lyder i lagen den 27 maj 1966 (313/66), erhålla följande ändrade lydelse:

72 §.

Vad ovan i denna paragraf sägs om allmän helgdag, skall tillämpas även på självständighetsdagen, första maj, julaftonen, midsommaraftonen och söckenlördag.



Denna lag träder i kraft den 1 April 1968.

Helsingfors den 29 mars 1968.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Justitieminister
A. Simonen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.