Ursprungliga författningar: 1968

806/1968
Förordning om ändring av folkpensionsförordningen.
797/1968
Förordning om verkställigheten och tillämpningen av lagen angående införande av lagen om statens familjepensioner.
796/1968
Förordning om statens familjepensioner.
793/1968
Lag angående ändring av lagen om statens pensioner.
790/1968
Lag om ändring av reglementet för Finlands Bank.
775/1968
Lag angående införande av lagen om statens familjepensioner.
774/1968
Lag om statens familjepensioner.
747/1968
Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt.
740/1968
Lag angående ändring av lagen om skogsvårdsföreningar.
695/1968
Lag angående ändring av lagen om olycksfallsförsäkring.
691/1968
Lag angående ändring av lagen om -pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden.
690/1968
Lag angående ändring- av lagen om pension för arbetstagare.
687/1968
Förordning om offentliga nöjestillställningar.
686/1968
Förordning om ändring av byggnadsförordningen.
684/1968
Lag om ändring av beskattningslagen.
659/1968
Förordning om ändring av förordningen angående verkställighet av religionsfrihetslagen.
637/1968
Förordning angående införande av lagen om ändring av 3 § lagen angående rättighet att idka näring.
635/1968
Förordning om befrielse från fullgörande av värnplikt i vissa fall.
573/1968
Justitieministeriets beslut angående fastställelse av ordningsstadga för de arrendeområden, vilka omfattar den del av Saima kanal som tillhör Socialistiska Rådsrepublikernas Förbund.
499/1968
Förordning om ändring av pensionsförordningen för evangelisk-lutherska kyrkan.
495/1968
Lag angående upphävande av lagen om rätt för staten att reglera vattenföringen i Kemi älvs vattendrag- och lagen angående ordningen för handläggning av särskilda ärenden rörande regleringen av vattenföringen i Kemi älvs vattendrag.
493/1968
Lag om ändring av byggnadslagen.
492/1968
Lag om offentliga nöjestillställningar.
472/1968
Förordning om tillämpning av arbetstidslagen på statens tjänstemän.
459/1968
Alkohollag
422/1968
Lag om ändring av religionsfrihetslagen.
401/1968
Medborgarskapslag.
392/1968
Lag angående ändring av lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift
391/1968
Lag angående ändring av lagen om förskottsuppbörd.
390/1968
Lag om ändring av beskattningslagen.
374/1968
Lag om ändring av inkomstskattelagen för gårdsbruk.
368/1968
Lag angående upphävande av 26 § lagen om befolkningsskydd.
360/1968
Lag om beskattning av inkomst av näriagsverksamhet.
342/1968
Lag om ändring av 10 kap. rättegångsbalken.
268/1968
Förordning angående ändring av förordningen om skifte inom planläggningsområde.
247/1968
Lag angående ändring av lagen om arbetet i bagerier.
191/1968
Lag angående ändring av lagen om ministeriernas i statsrådet antal och allmänna verksamhetsområde.
188/1968
Lag angående, ändring av lagen om skuldebrev.
187/1968
Lag om ändring av checklagen.
186/1968
Lag om ändring av växellagen.
184/1968
Lag om ändring av rättegångsbalken.
167./1968
Lag om ändring av trafikförsäkringslagen.
87/1968
Lag om ändring av lagen angående rättighet att idka näring.
44./1968
Förordning om ändring av trafikförsäkringsförordningen.
10/1968
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.