664/1967

Given i Helsingfors den 29 december 1967.

Lag angående ändring av lagen om ministeriernas i statsrådet antal och allmänna verksamhetsområde.

I enlighet med Riksdagens beslut skall 3 § 1 mom. lagen den 30 mars 1922 om ministeriernas i statsrådet antal och allmänna verksamhetsområde (78/22), sådant sagda lagrum lyder i lagen den 18 augusti 1967 (374/67), erhålla följande ändrade lydelse:

3 §.

Av ärenden som ankomma på statsrådet handlägger:


undervisningsministeriet ärenden, som angå det allmänna undervisningsväsendet, yrkesutbildningen, evangelisk-lutheraka kyrkan och ortodoxa kyrkosamfundet samt andra religionssamfund, vetenskap och konst samt idrott:


handels- och industriministeriet ärenden, som angå handeln, bergsbruket och industrin samt sjöfarten;Denna lag träder i kraft den 1 juli 1968.

Vad i angelägenheter som angå yrkesutbildning är stadgat eller föreskrivet angående handels- och industriministeriet, gäller efter denna lags ikraftträdande undervisningsministeriet.

Ärenden angående yrkesutbildning, som äro anhängiga i handels- och industriministeriet, överföras vid denna lags ikraftträdande till undervisningsministeriet.

Före denna lags ikraftträdande må åtgärder vidtagas som påkallas av överföringen av ärendena angående yrkesutbildning från handels- och industriministeriet till undervisningsministeriet.

Helsingfors den 29 december 1967.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Statsminister
Rafael Paasio.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.