518/1967

Given i Helsingiors den 1 december 1967.

Lag om ändring av 4 § 1 mom. regeringsformen.

I enlighet med Riksdagens beslut, tillkommet på sätt i 67 § riksdagsordningen föreskrives, skall 4 § 1 mom. regeringsformen erhålla följande ändrade lydelse:

4 §.

Medborgarrätt i Finland tillkommer envar, som är född av finska föräldrar.Denna lag träder i kraft den 1 juli 1968.

Helsingfors den 1 december 1967.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Justitieminister
A. Simonen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.