287/1967

Given i Helsingfors den 13 juni 1967.

Lag om ändring av lagen angående rättighet att idka näring.

I enlighet med Riksdagens beslut skall 4 § lagen den 27 september 1919 angående rättighet att idka näring, sådant detta lagrum lyder i lagen den 12 december 1941 (858/41), erhålla följande ändrade lydelse:

4 §.

Handelssjöfart mellan orter i Finland må bedrivas endast med finska fartyg.

Statsrådet äger dock befogenhet att meddela tillstånd till idkande av handelssjöfart med utländskt fartyg mellan orter i Finland, såframt fråga är om trafik mellan landskapet Åland och det övriga Finland eller om svenskt, norskt eller danskt specialfartyg för transport av olja, kemikalier eller löscement eller för annan särskild uppgift, och tillräckligt antal sådana fartyg icke står till buds i Finland. Tillstånd må beviljas för högst ett år i sänder.

Helsingfors den 13 juni 1967.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Tf. handels- och industriminister
A. Simonen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.