738/1966

Given i Helsingfors den 30 december 1966.

Lag angående ändring av lagen om olycksfallsförsäkring.

I enlighet med Riksdagens beslut skall 39 § 1 mom. lagen den 20 augusti 1948 om olycksfallsförsäkring (608/48) erhålla följande ändrade lydelse:

39 §.

Har arbetstagare drabbats av olycksfall i arbete, skall meddelande därom genast lämnas arbetsgivaren eller dennes ställföreträdare, vilken åligger att på anfordran utfärda bevis över meddelandet. Anmälan om olycksfall, som kan antagas föranleda utgivande av skadestånd från försäkringsanstalt, skall ofördröjligen genom arbetsgivarens försorg göras hos försäkringsanstalten. Anmälan skall göras enligt formulär, som fastställts av socialministeriet, och må socialministeriet vid fastställande av formuläret bestämma, att däri till myndighet skola lämnas även andra uppgifter än de för utredandet av olycksfallet och bestämmandet av det skadestånd, som skall utgivas med anledning därav, egentligen erforderliga.


Helsingfors den 30 december 1966.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Socialminister
Matti Koivunen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.