645/1966

Given i Helsingfors den 16 december 1966.

Lag om upphävande av 10 kap. 27 § rättegångsbalken.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

Härmed upphäves 10 kap. 27 § rättegångsbalken, sådant lagrummet lyder i lagen den 27 april 1868.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1967.

Helsingfors den 16 december 1966.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Justitieminister
A. Simonen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.