442/1966

Given i Nådendal den 12 augusti 1966.

Lag om ändring av lagen angående rättighet att idka näring.

I enlighet med Riksdagens beslut skall till 3 § lagen den 27 september 1919 angående rättighet att idka näring (122/19), sådant lagrummet lyder i lagarna den 12 december 1941, den 28 januari 1944, den 8 juli 1961 och den 11 december 1964 (858/41, 72/44, 388/61 och 597/64), fogas en ny sålydande 23 punkt:

3 §.

Nedan nämnda näringar äro underkastade de villkor och bestämmelser, som äro eller framdeles bliva meddelade i särskilda lagar och författningar:


23) kiosk- och därmed jämförlig handel samt automathandel.

Nådendal den 12 augusti 1966.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Handels- och industriminister
Olavi Salonen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.