358/1966

Given i Nådendal den 30 juni 1966.

Lag angående ändring av lagen om beräknande av laga tid.

I enlighet med Riksdagens beslut skall 5 § 1 mom. lagen den 25 april 1930 om beräknande av laga tid, sådant det lyder i lagen den 31 maj 1938 (211/38), erhålla följande ändrade lydelse:

5 §.

Infaller bestämd dag eller sista dagen av bestämd tid på helgdag, självständighetsdagen, första maj, julaftonen, midsommaraftonen eller söckenlördag, må fullgörandet kunna ske första söckendagen därefter.Denna lag träder i kraft den 1 juli 1966.

Nådendal den 30 juni 1966.

Republikens President
URHO KEKKONEN.

Justitieminister
A. Simonen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.