332./1966

Given i Helsingfors den 25 mars 1966.

Lag angående ändring av lagen om gränserna för Finlands territorialvatten.

I enlighet med Riksdagens beslut skola 1 § 1 mom. och 7 § 1 mom. lagen den 18 augusti 1956 om gränserna för Finlands territorialvatten, sådana dessa lagrum lyda i lagen den 5 mars 1965 (144/65), erhålla följande ändrade lydelse:

1 §.

Finlands territorialvatten omfatta den till rikets landområde omedelbart anslutna del av havet, som i öster mot Sovjetunionen i Finska viken i Virolahti skärgård begränsas av den i fredsfördraget i Paris den 10 februari 1947 (690–691/47) fastställda rikssjögränsen samt vid Aspö skärgård av den i överenskommelsen av den 20 maj 1965 mellan Republiken Finlands Regering och Socialistiska Rådsrepublikernas Förbunds Regering om gränserna för havsområden och kontinentalsockeln i Finska viken fastställda rikssjögränsen och i väster mot Sverige i Bottenviken i Torneå skärgård av den rikssjögräns, som vid gränsjusteringen åren 1956–1957 fastställts i enlighet med den efter freden i Fredrikshamn i Torneå den 19 januari 1811 undertecknade topografiska gränsbeskrivningen. Territorialvattnens yttregräns mot öppna havet utgöres av den internationella territorialvattengränsen, förutom på Ålands hav söder och norr om klippan Märket, där gränsen utgöres av den i ovannämnda gränsbeskrivning av år 1811 fastställda rikssjögränsen, sådan denna är angiven i konventionen den 20 oktober 1921 angående Ålandsöarnas icke-befästande och neutralisering (64/22).


7 §.

Från den västra ändpunkten av den östra rikssjögränsen går territorialhavets yttre gräns i en rak linje västerut till den östra ändpunkten av den gräns för Finlands territorialhav, som fastställts i fredsfördraget i Paris den 10 februari 1947, i vilken punkt gränslinjerna förena sig.


Helsingfors den 25 mars 1966.

Republikens President
URHO KEKKONEN.

Minister för utrikesärendena
Ahti Karjalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.