233/1966

Given i Helsingfors den 15 april 1966.

Lag angående ändring av lagen om översändande av handlingar.

I enlighet med Riksdagens beslut skall 4 § lagen den 26 februari 1954 om översändande av handlingar (74/54) erhålla följande ändrade lydelse:

4 §.

Av handling, som med posten eller genom bud sänts till vederbörande eller dennes i 3 § nämnda ombud, skall vederbörande, därest annat icke visa anses hava fått del sjunde dagen efter det handlingen under adress, som uppgivits av vederbörande, för befordran inlämnats till posten utan att mottagningsbevis krävts eller den dag, då handlingen lämnats till budet. Handlingens avsändare skall på densamma anteckna bevis om dagen, då den inlämnats till posten eller lämnats till budet.


Denna lag, som träder i kraft den 4 januari 1967, må icke tillämpas, därest handling inlämnats till posten för befordran före sagda dag.

Helsingfors den 15 april 1966.

Republikens President
URHO KEKKONEN.

Justitieminister
J. O. Söderhjelm.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.