Ursprungliga författningar: 1966

741/1966
Förordning om ändring av sjulrförsäkringsförordningen.
739/1966
Lag angående ändring av lagen om sjömanspensioner.
738/1966
Lag angående ändring av lagen om olycksfallsförsäkring.
722/1966
Lag om skatt på motorfordon.
673/1966
Förordning om ändring av byggnadsförordningen.
662./1966
Förordning om delgivning i förvaltningsärenden.
657/1966
Lag om gårdsbrukets utvecklingsfond.
647/1966
Lag om ändring av folkpensionslagen.
646/1966
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen.
645/1966
Lag om upphävande av 10 kap. 27 § rättegångsbalken.
642/1966
Förordning angående ändring av förordningen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden.
641/1966
Förordning angående ändring av förordningen om pension för arbetstagare.
640/1966
Lag angående ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden.
639/1966
Lag angående ändring av lagen om pension för arbetstagare.
618/1966
Pensionsförordning för evangelisk-lutherska kyrkan.
612/1966
Förordning om verkställighet och tillämpning av lagen angående införande av lagen om statens pensioner.
611/1966
Förordning om statens pensioner.
479/1966
Statsrådets beslut om ändring av de allmänna föreskrifterna angående statsbidrag.
442/1966
Lag om ändring av lagen angående rättighet att idka näring.
409/1966
Lag angående ändring av lagen om fiske.
358/1966
Lag angående ändring av lagen om beräknande av laga tid.
332./1966
Lag angående ändring av lagen om gränserna för Finlands territorialvatten.
309/1966
Förordning om ändring av förordningen angående tillämpning av värnpliktslagen.
298/1966
Pensionslag för evangelisk-lutherska kyrkan.
281/1966
Lag angående införande av lagen om statens pensioner.
280/1966
Lag om statens pensioner.
258/1966
Jordlegolag.
250/1966
Lag om ändring av byggnadslagen.
249/1966
Lag om ändring av lagen angående utvidgad tillämpning av lagen om skada, ådragen i militärtjänst.
233/1966
Lag angående ändring av lagen om översändande av handlingar.
232./1966
Lag om delgivning i förvaltningsärenden.
221/1966
Lag om ändring av värnpliktslagen.
205/1966
Lag om rätt till allmänt vattenområde inom landskapet Åland.
204/1966
Lag om rätt till allmänna vattenområden.
197./1966
Lag angående ändring av förordningen om införande av strafflagen.
178./1966
Förordning om ändring av lotsningsförordningen.
176/1966
Lag om ändring av 17 kap. rättegångsbalken.
175/1966
Lag om ändring av 11 § tryckfrihetslagen.
174/1966
Lag om ändring av reglementet för Finlands Bank.
117/1966
Lag om fogande av en ny 37 a § till riksdagsordningen.
91/1966
Lag om avbetalningsköp.
85./1966
Lag angående ändring av förordningen om införande av strafflagen.
30/1966
Förordning om ändring av sjukförsäkringsförordningen.
19/1966
Förordning om ekonomiska rådet.
5/1966
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen.
2/1966
Lag om ekonomiska rådet.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.