220/1965

Given i Helsingfors den 14 april 1965.

Lag om upphävande av 8 kap. handelsbalken.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

Härmed upphäves 8 kap. handelsbalken.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 1965.

Helsingfors den 14 april 1965.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Minister
Marja Lahti.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.