Ursprungliga författningar: 1965

744/1965
Lag om ändring av reglementet för Finlands Bank.
736/1965
Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt.
713/1965
Lag om ändring av arbetstidslagen.
710/1965
Förordning angående ändring av förordningen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden.
709/1965
Förordning angående ändring av förordningen om pension för arbetstagare.
707/1965
Lag angående ändring av lagen om pension för arbetstagare.
705/1965
Lag om ändring av folkpensionslagen.
667/1965
Lag angående ändring av lagen om ägoreglering i gränskommunerna.
663/1965
Gruvförordning.
655/1965
Förordning om insändande av vissa handlingar till domstolar.
651/1965
Förordning om formulär till krigsmannaed.
622/1965
Lag angående ändring av lagen om skada, ådragen i militärtjänst.
598/1965
Lag om reglering av vissa lägenheter och lägenhetsdelar av krononatur.
590./1965
Förordning om ändring av trafikförsäkringsförordningen.
554./1965
Lag angående ändring av 22 § förordningen om införande av strafflagen.
503/1965
Gruvlag.
490/1965
Statsrådets beslut om allmänna föreskrifter angående statsbidrag och -understöd.
422/1965
Lag angående ändring av lagen om lagfart och tiden för klander av fastighetsfång.
421./1965
Lag angående ändring av lagen om skogsinteckning.
357/1965
Förordning om ändring av folkpensionsförordningen.
334/1965
Förordning om ändring av byggnadsförordningen.
331/1965
Lag angående ändring av lagen om vissa grunder för organiserandet av verksamheten på Saima kanals arrendeområden.
330/1965
Lag angående ändring av byggnadslagen.
301/1965
Lag om ändring av byggnadslagen.
300/1965
Lag om förrättande av filmgranskning.
299/1965
Lag om filmgranskning.
260/1965
Lag om ändring av beskattningslagen.
248/1965
Lag om insändande av vissa handlingar till domstolar.
246/1965
Lag om ändring av konkursstadgan.
220/1965
Lag om upphävande av 8 kap. handelsbalken.
219/1965
Lag om måttenheter och justering av mätningsredskap.
149./1965
Lag om kontinentalsockeln.
145/1965
Lag om skydd för vissa undervattensledningar.
144./1965
Lag angående ändring av lagen om gränserna för Finlands territorialvatten.
55/1965
Lag om ändring av 30 kap. rättegångsbalken.
54/1965
Lag angående ändring av lagen om högsta domstolen.
47/1965
Lag om ändring av konkursstadgan.
45/1965
Lag om ändring av 10 kap. rättegångsbalken.
42/1965
Lag om ändring av äktenskapslagen.
41/1965
Lag om införande av ärvdabalken.
40/1965
Ärvdabalk.
2/1965
Lag om ändring av lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.